Yurtdışı iconYURTDIŞI
TURLARI
Gemi iconGEMİ
TURLARI
nehir iconNEHİR
TURLARI

GEMİ TURLARI MESAFELİ HİZMET SATIŞ SÖZLEŞMESİ

5571 Sayılı Kanunla Değişik 1618 Sayılı Kanun ve 29188 Sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği Hükümleri Uyarınca

Geziye Katılanlar ile karşılıklı müzakere edilerek imzalanmıştır.”

 

TARAFLAR

Bir tarafta Kültür ve Turizm Bakanlığı A 3784 İşletme Belgeli GOLDEN BAY TOUR sahibi GOLDENBAY TURİZM YATIRIMLARI A.Ş. (VKN: 3960306804, MERSİS: 0396030680400010) -işbu “Satış Sözleşmesi’ nde “GOLDEN BAY “ olarak anılacaktır- ile diğer tarafta aşağıda adı ve adresi belirtilen katılımcı arasında (bu sözleşmede “Müşteri” olarak anılacaktır) iş burada belirtilen hizmetin verilmesine dair aşağıda belirtilen tarihte iş buradaki koşulları içeren bir hizmet satış sözleşmesi imzalanmıştır. Bu sözleşme KARŞILIKLI OLARAK MÜZAKERE EDİLEREK ve önemli hususların tamamı yolcunun bilfiil sözlü onayı alınarak taraflarca okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmek sureti ile imzalanmıştır.

 

1. HİZMETİN NİTELİĞİ :

GOLDEN BAY ile Müşteri arasında yapılan işbu sözleşme uyarınca, GOLDEN BAY Ek 1’ de “Ayrıntılı Gezi Programı” nda belirtilen turistik gezi ile ilgili hizmetleri sağlamayı, Müşteri ise işbu sözleşmede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyi geri dönülmez bir şekilde kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

Müşteri Ek.1’ de yer alan özel fiyat koşulları, özel şartlar ve taahhütleri de içeren “Ayrıntılı Seyahat Programı” nın ve Ek.2’ de yer alan “Tur Kayıt formu” işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olduğunu ve işbu Sözleşme’de GOLDEN BAY tarafından sağlanan hizmetlere yapılacak tüm atıfların Ek.1’ de ayrıntıları belirtilen tur hizmetlerine yapılmış olacağını kabul ve beyan eder. Müşteri, işbu Satış Sözleşmesi’ ni onaylarken “Ayrıntılı Gezi Programı” nın içeriğini de karşılıklı müzakere ederek kabul etmiş bulunmaktadır.

 

GOLDEN BAY tarafından verilecek hizmetin temel özellikleri, turun hareket, dönüş tarihi ve saatleri ile kesintiler dahil turun süresi ile tur sırasındaki duraklama yerleri ve nakil bağlantıları dahil turun güzergahı, ulaşım araçlarının cinsi, konaklama yeri ve sınıfı, yemek öğün sayısı, varsa rehber ve tura dahil diğer hizmetlere ilişkin diğer bilgiler, işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan Ek.1’ de yer alan “Ayrıntılı Gezi Programı” nda verilmektedir.

 

 

2. GENEL HİZMET KOŞULLARI

    1. GOLDEN BAY’ e ait bir rezervasyon ve satış, müşteri tarafından ön ödemenin yapılması ile kesinlikle kazanır. Ön ödeme ile birlikte işbu Satış Sözleşmesi’ nin Müşteri tarafından okunmuş ve onaylanmış olması ilgili rezervasyonun kesinleşmesi için ön koşul olup, işbu Sözleşme’nin koşullarının kabulü Müşteri tarafından yazılı veya elektronik ortamda teyit edilmeden, tur rezervasyonu kesinlik kazanmayacaktır.

 

    1. Birden çok kişi ya da bir grup adına rezervasyon yaptıran Müşteri, Ek.1’ de yer alan “Ayrıntılı Gezi Programı” nı ve işbu Sözleşme koşullarını aynı grup içerisindeki diğer kişilere ayrıntılı bir biçimde bildirmekle ve her bir katılımcının işbu Sözleşme koşullarını kabul etmesi veya onaylamasıyla sorumludur. Birden çok kişi ya da bir grup adına rezervasyon yaptıran katılımcılardan her birinin işbu Satış Sözleşmesi’ ni okuması ve onaylanması Müşteri dahil grupta tüm katılımcıların rezervasyonun kesinleşmesi için ön koşul olup, grup adına rezervasyon yaptıran Müşteri dahil gruptaki tüm katılımcıların yazılı veya elektronik ortamda teyidi olmaksızın, tur rezervasyonu kesinlik kazanmayacaktır.

 

    1. Birden çok kişi ya da bir grup adına rezervasyon yaptıran Müşteri olması durumunda bile gruba mensup tüm katılımcılardan her biri Ek.1' deki “Ayrıntılı Seyahat Programı” nda yer alan koşulları yerine getirmekle ve GOLDEN BAY tarafından sözlü veya yazılı bildirilen tüm belgeleri eksiksiz ve zamanında GOLDEN BAY’e ibraz etmekle yükümlüdür.

 

    1. GOLDEN BAY; kendisi ve çalışanlarından kaynaklanan ağır kusur ve kasıt sebeplerle iş bu sözleşmeye tamamen uyulmaması halinde ödenmiş olan paranın tamamen müşteriye iade edileceğini kabul eder.

 

3. MÜCBİR SEBEPLER VE DİĞER HUSUSLAR:

3.1 Halk hareketleri (grev, miting, yürüyüş, yol kapanması…)hava muhalefeti (kar yağışı, tipi, sis, fırtına, yıldırım düşmesi…),doğal afetler (deprem, sel, yanardağ patlaması, bulutların uçuşa engel olması, yangın, heyelan, yol çökmesi…), olağanüstü haller (sıkıyönetim, sokağa çıkma yasağı ilanları, seçim, terör, otel, havaalanı baskınları, uçak ele geçirmeler, savaş, kargaşa…) devletler arası gerginlik, diplomatik kısıtlamalar, Covid-19 dahil her türlü sağlık sorunları (pandemi, salgın hastalık, karantina, vb.), gümrük olası anlık vize rejimi değişiklikleri veya ulaşım sektöründeki genel kısıtlamalar ile havayolu, tren, deniz veya karayolu ulaşım firmalarından herhangi birinin iflası veya tasfiyesi gibi özel kısıtlamalar, uçağın, geminin veya başkaca ulaşım aracının hava şartları sebebiyle gidememesi ve/veya iniş yapamaması, yol çalışması, gidilen bölgedeki yerel halkın ayaklanması, yolu kapatması, geçişlere izin vermemesi sebebiyle tur programının iptali; ve bunlar dahil ama bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi diğer bir sebepten, doğrudan veya dolaylı olarak, GOLDEN BAY’ in kusuru bulunmayan veya öngörülemeyecek her türlü olumsuzluğun yaratacağı sonuçlardan doğan hiçbir zarar veya ziyandan GOLDEN BAY sorumlu olmayacağı gibi, GOLDEN BAY'ın bu sebeplerden ötürü yükümlülüklerini ifa edememesinden veya yükümlülüklerin ifasındaki aksaklıklardan sorumlu tutulamaz ve GOLDEN BAY‘e maddi ve manevi sorumluluk yüklenemeyeceğini taraflar gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

3.2 GOLDEN BAY işbu madde sebebi ile mücbir sebeplerden dolayı herhangi bir geziyi kısmen veya tamamen iptal edebilir.

 

3.3 GOLDEN BAY ile ulaşım araçları firmaları (otobüs, minibüs, midibüs her türlü jipler, kiralanan vasıtalar, tren, vapur, gemi, uçak, helikopter, balon…) arasında yapılan anlaşmaların aksine bu araçların gecikmelerinden, arızalanmalarından, kaza yapmalarından, sürücülerin şahsi kusurlarından oluşabilecek her türlü olumsuzluğun sonuçlarından GOLDEN BAY sorumlu tutulamaz ve GOLDEN BAY’e maddi ve manevi sorumluluk yüklenemez.

Gemi Yolculuğunun seyir esnasında yolcular kaptanın günlük ilan ettiği programa harfiyen uymak zorundadır. Aksi davranışlarda meydana gelebilecek her türlü zarar bizzat yolcunun kendisine aittir. Gemi yolculuklarında güvenlik, teknik zorunluluklar, hava koşulları, alçak ve yüksek su seviyeleri gibi zorunlu hallerde gemi şirketinin merkezinin de onayıyla kaptan tek başına programı, zamanlamayı yada gidilecek yerlerin sıralamasını değiştirebilir veya programda belirtilen limanların ziyaretini

iptal edebilir. Ancak acentemiz belirtilen programın yürütülmesi için elinden gelen gayreti gösterir. Gemi şirketinden doğabilecek her türlü değişiklikler veya aksaklıklardan acentemiz sorumlu tutulamaz bu gibi durumlarda şikâyetler var ise gemide bildirilmesi gerekmektedir.

Uçak saatlerinde meydana gelebilecek herhangi bir değişiklikten, uçuş seferinin iptalinden, teknik aksaklıklardan dolayı meydana gelebilecek rötar ve gecikmelerden, havayolu şirketlerinin yapacağı değişikliklerden kesinlikle GOLDEN BAY sorumlu olmayıp, muhatap, ilgili ulaşım araçları sahipleridir. Müşteri, 28.09.1995 tarihinde yeniden düzenlenen 12.10.1923 tarihli Varşova Konvansiyonu hükümleri çerçevesinde uluslararası havacılık kuralları dahilinde havayolu şirketleri tarafından uçuşlarda her türlü değişiklik ve düzenleme yapılabileceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

 

3.4 GOLDEN BAY dilediği her zaman çeşitli dış etkiler ile doğal, sosyal, kültürel, yol ve hava koşullarından dolayı gezi güzergahını değiştirebilir, seyahatin herhangi bir evresinde değişiklik yapabilir.

 

3.5 GOLDEN BAY burada sayılmamış olan ve sair mevzuat uyarınca kendisine tanınan diğer “mücbir sebep” haklarını saklı tutar.

 

3.6 GOLDEN BAY önceden haber verme zorunluluğu bulunmaksızın belirtilen havayolunu, aktarma noktalarını, konaklama tesislerini veya hareket saatlerini değiştirme hakkı olup, bu gibi durumlarda Müşteri’ nin iptal veya iade isteme hakkı bulunmadığını taraflar kabul ve taahhüt ederler.

 

3.7 Grup turlarının gerçekleşebilmesi ve rehberli olabilmesi için yeterli sayıda kişinin (en az 20 kişi) katılımı gereklidir.

 

4.ÖDEMELER VE REZERVASYON ŞARTLARI;

4.1 Müşteri tarafından GOLDEN BAY ‘ e rezervasyon ile ilgili başvurular ayrıntılı gezi programı satışa çıkmadan önce yada çıktıktan sonra sözlü (telefon, acente ziyareti) veya yazılı olarak (mektup, faks, e-posta) yapılabilir. GOLDEN BAY tarafından başvurulara göre öncelik sıralaması yapılıp müşteriye gezi teyit edilir ve/veya “yedek liste”ye alındığı bildirilir.

 

4.2 Ek.2’ de belirtilen turun vergiler dahil fiyatı ve ödeme şekli ile toplam satış fiyatı Ek.2’ de bildirildiği şekildedir.

 

4.3 Sözlü yada yazılı yapılıp, teyidi alınan bir başvuru, Ayrıntılı Gezi Programı’ nda belirtilen ön ödemenin zamanında Ek.2’ de belirtilen bankaya Ek.2’ de bildirildiği şekilde yada GOLDEN BAY’ e yapılması ile ve işbu sözleşmenin Müşteri tarafından yazılı olarak veya elektronik ortamda onaylanması ve/veya kabulü ile kesinlik kazanır. Ön ödeme ile birlikte bu Satış Sözleşmesi ile eklerin(Ek 1 ve Ek 2) onaylandığı kabul edilir.

 

4.4 GOLDENBAY, ön ödemenin Ek.2’de bildirildiği şekilde ve tarihte yapılmaması durumunda başvuruyu koşulsuz olarak ve neden gösterme zorunluluğu olmadan tek taraflı olarak iptal etme hakkına haizdir. Bu durumda yazılı ya da sözlü geri bildirim ön koşulu yoktur.

 

4.5 GOLDEN BAY’ den teyit ve onay alınmadan bir gezi için bankaya para yatırılamaz. Böylesi yanlış bir havalenin iade masrafları Müşteriye aittir.

 

4.6 Yapılacak ön ödeme, son ödeme ya da ara ödeme, varsa taksitli yada kredi kartı ödeme koşulları, ödeme tarihleri ve varsa özel cezalar her tur kayıt formunda belirtilir. Ara ödeme veya son ödemelerin yapılmasında Müşteri’ nin temerrüde düşmesi veya gecikmesi durumunda, işbu Sözleşme’ de veya Ek.2’ de belirtilen yaptırımların yanı sıra, aylık %2,5 gecikme faizi uygulanır.

 

5. SEYAHAT SİGORTASI

5.1 GOLDEN BAY, 5571 sayılı kanunun gereği Müşterilerine “zorunlu sigorta” sağlamak zorundadır. GOLDEN BAY’ ın taahhüt ettiği hizmetlerin acentenin iflası da dahil olmak üzere herhangi bir nedenle verilmemesi veya taahhüt edilen şekilde verilmemesinden kaynaklanabilecek sorumluluklarını en az paket tur bedeli kadar sigorta ettirmiştir.

 

5.2 Müşterinin GOLDEN BAY’den satın aldığı veya harici olarak şahsen yaptırdığı Seyahat Sigortası işlemlerinde ilgili sigorta şirketinin kuralları geçerlidir.Müşteri arzu ettiği takdirde,geziye çıkmadan Golden Bay aracılığıyla ücreti mukabilinde seyahat sigortası yaptırabilir.Müşteri sigorta yaptırmadan, yaptıracağı sigortanın neleri karşıladığını ve kapsamını öncelikle okumakla yükümlüdür.Müşteri Golden Bay aracılığıyla yaptırdığı bu sigortanın tüm şartlarını kayıtsız şartsız kabul etmiş sayılır.

 

6. FİYATA İLİŞKİN HUSUSLAR:

6.1 GOLDEN BAY konaklamalı yurtdışı geziler için ayrıntılı programlarıyla satışa çıkardığı geziler için sunduğu fiyatlara neyin dahil olduğunu, neyin dahil olmadığını ve ödeme koşulları açıklıkla belirtmiştir.

 

6.2 Ek.1’ deki “Ayrıntılı gezi Programı’ nda ulaşım, havalimanı vergileri, bilet kesim hizmet bedeli, yurtdışı çıkış harçları, vize bedeli konuları ayrı ayrı belirtilmiştir. Ancak bu meblağlar tur gezi tarihine kadar bağlayıcı olmayıp, GOLDEN BAY’ in, rezervasyon veya ön ödemeden sonra GOLDEN BAY’ in kontrolü haricinde doğabilecek fiyat artışları veya zamlarla ilgili olarak veya liman ve havaalanına iniş vergileri gibi harç, vergi ve ücretler ile döviz kurlarından kaynaklanan fiyat değişikliklerinde fiyat farklarını tur fiyatına aynen yansıtma hakkı bulunmaktadır.

 

6.3 Tur programlarında verilen fiyatlar aksi belirtilmediği sürece iki kişilik odalardaki kişi başı fiyatlarıdır. Ek.1’ deki “Ayrıntılı Gezi Programı”nda belirtilen özel koşullar hariç, iki kişilik odalarda kalmak isteyip de bir kişi olarak rezervasyon yaptıran Müşteri tek kişi farkını ödemek zorunda kalır.

 

6.4 İki kişilik odalarda kalmak üzere geziye katılan ve ön ödeme yapan bir müşteri, geziyi herhangi bir süre içerisinde iptal ettiğinde (iptal süresi önemli değildir); Müşteri’ nin iade hakkı olduğu durumlarda odada kalacak ikinci kişi tek oda (“single”) farkını kabul etmez ise, tek oda farkı iade miktarından düşülecektir.

 

7.FESİH KOŞULLARI

7.1 GOLDEN BAY gerekli durumlarda; gemi şirketinin ilan ettiği parkuru değiştirmesi veya seferi tamamen iptal etmesi halinde Müşteri’ den onay almaksızın, ancak Müşteri’ ye bildirmek koşuluyla gezi başlangıç tarihine; hafta sonu konaklamalı gezilerde 5 gün, yurtiçi gezilerde 7 gün, yurtdışı gezilerde 8 gün kala yada daha öncesinde herhangi bir geziyi iptal edebilir. Bu gibi iptallerde Müşteri’ ye, ödemiş olduğu tüm tutar iade edilecektir. Ancak bu iptalden dolayı Müşteri’ nin tazminat hakkı doğmaz. Ödeme kredi kartı ile yapıldı ise, kredi kartı komisyonu iadede geri ödenir. Müşterinin kendi isteğiyle uçaklarda ekonomi sınıfından bir üst sınıfa rezervasyon yaptırmasından yada “mil” kullanmasından doğacak zararlardan GOLDEN BAY sorumlu değildir.

 

7.2 (CAYMA HAKKI) Müşteri, Ek.1’ deki “Ayrıntılı gezi Programı” nda belirtilen özel koşullar hariç, satın almış olduğu gemi turunu gezi tarihinden 90 gün öncesine kadar iptal edebilir. Bu durumda ödemiş olduğu miktar Ek.2’ deki “Ayrıntılı Seyahat Programı” nda “ÖNEMLİ KAYIT” başlığı altında belirtilmiş özel kesintiler (iç hat uçuşları, vize harcamaları vs. gibi) dışında aynen kendisine iade edilir. Banka aracılığıyla yapılacak iadelerde, banka havale masrafı Müşteri’ ye ait olacaktır.

 

7.3 GOLDEN BAY, Ek.1’ deki “Ayrıntılı Gezi Programı”nda belirtilen özel koşullar hariç, gemi şirketinin kendi bilet, broşür veya internet sitesinde duyurmuş olduğu Uluslararası iptal şartları üzerinden iadeler yapılır. Müşterinin 90 günden önce yazılı olarak yaptığı iptallerde ödemiş olduğu gezi ücretini iade alırken, gemi şirketi ve havayolu şirketinin kuralları dikkate alınır. Banka aracılığıyla yapılacak iadelerde, banka havale masrafı Müşteri’ ye ait olacaktır. Belirtilen tarihlerden sonra Müşteri tarafından yapılan iptallerde nedeni ne olursa olsun iade yapılmaz ve Müşteri’nin bundan dolayı herhangi bir tazminat hakkı doğmaz.

 

7.4 Müşteri, iptal durumunda tur bedelini yukarıdaki koşullarla GOLDEN BAY’ e ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

 

7.5 Müşteri ayrıntılı gezi programlarında belirtilen özel koşullar hariç, satın aldığı turu başka bir kişiye devredemez.

 

7.6 GOLDEN BAY, Müşteri’ nin başlangıcını kaçırdığı geziye sonradan iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda, Müşteri adına yapılmış tüm rezervasyonları gezinin başlangıcından 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde Müşteri’ ye herhangi bir ödeme yapılmaz.

 

7.7 Müşteri veya GOLDEN BAY, geziyi iptal koşulları süresine uygun olarak iptal ettiğinde; geri iade edilecek tutar GOLDEN BAY’e ödenen para birimi cinsinden olacaktır. Zaman içinde dövizde oluşabilecek kur farkından GOLDEN BAY sorumlu tutulamaz. Kredi Kartı ile yapılan ödemelerde, iade Müşteri’ nin aynı kredi kartına yapılacaktır. Oluşabilecek zararlardan GOLDEN BAY sorumlu tutulamaz.

 

8.MÜŞTERİ’NİN HATALARINDAN YA DA MAZERETLERİNDEN DOĞABİLECEK SORUNLAR

8.1 Zamanında yapılmayan ödemelerden, GOLDEN BAY’ e zamanında ulaştırılmayan ya da eksik ulaştırılan belgelerden doğabilecek sonuçlardan GOLDEN BAY sorumlu tutulamaz. Böylesi durumlarda GOLDEN BAY’ in Müşteri’ nin gezisini iptal etme hakkı vardır. Müşteri’ nin ödemelerde temerrüdü veya GOLDEN BAY’ in talep ettiği belgeleri ibraz etmede temerrüdü nedeniyle Müşteri’ nin rezervasyonun iptali hallerinde, söz konusu iptallerdeki para iadeleri için yukarıdaki Madde 7.3 hükümleri uygulanır. Madde 7.3’ te belirtilen tarihlerden sonraki zorunlu iptallerde nedeni ne olursa olsun iade yapılmaz ve Müşteri’nin bundan dolayı herhangi bir tazminat hakkı doğmaz.

 

8.2 Müşteri’nin nüfus cüzdanı, pasaport, gümrük belgeleri, bilet aşı v.b. eksikliği, ebeveynden gelen geçersiz pasaporta sahip olması, çocukları için yurtdışı çıkış “muvaffakatname” si olmaması, uçaklarda “seyahat edemez” raporuna sahip bulunması, pasaportunda yeterli boş sayfa ya da yeterli süre olmaması gibi nedenlerle geziye çıkamaması ya da adli merciler veya kolluk kuvvetleri tarafından yurtdışına çıkışının yasaklanması veya engellenmesi, bir liman veya havalimanında tutulması, gezi sırasında tutuklanması veya gözaltına alınması yada uzun süreli vizesinin bulunduğu eski pasaportunu yanına almaması, pasaportun sayfalarında ki tahribat durumunda Müşteri GOLDEN BAY’ den herhangi bir geri ödeme ya da tazminat talebinde bulunamaz.

 

8.3 Müşteri bu Sözleşmede beyan ettiği isim ya da isimlerin (pasaportta yazılış biçimiyle), bilgilerin doğruluğundan sorumludur. GOLDEN BAY pasaport, vize, gümrük işlemleri veya gemi ve uçak bilet işlemlerinde Müşteri tarafından kendisine sağlanan bilgilere dayanacak olup, GOLDEN BAY’ in bilgilere dair ayrı veya bağımsız bir inceleme veya soruşturma zorunluluğu kesinlikle yoktur. Müşteri tarafından GOLDEN BAY’e sağlanan bilgilerden kaynaklanan sorunlardan ve sonuçlardan GOLDEN BAY sorumlu tutulamaz, Müşteri’nin bu durumda herhangi bir tazminat talebi veya hakkı bulunmaz.

 

8.4 Müşteri gezinin başlangıç noktasına gelişlerindeki ulaşım araçlarından (uçak, tren, gemi, otobüs veya özel araç) doğabilecek gecikme veya benzeri bir nedenden (ulaşım araçlarında yer bulamama veya trafik sıkışıklığı gibi) konaklama ya da buluşma yerine geç kalma, turu kaçırma durumlarında kendi sorumluluğunda olan bu konulardan GOLDEN BAY’i sorumlu tutamaz, herhangi bir hak iddiasında veya tazminat talebinde bulunamaz. Müşteri’ nin, GOLDEN BAY tarafından bildirilen saatte ilgili hareket noktasında (havaalanı, gar, liman, otogar veya buluşma noktası) hazır bulunmaması durumunda oluşabilecek gecikme veya yetişememe durumlarında bilet açığa alınamaz ve gezi ücreti hiçbir şekilde iade edilemez.

 

8.5 Ücretini ödediği halde yerine getirilmeyen bir hizmeti belgelemek dışında, Müşteri’ nin herhangi bir sebeple tahsis edilen otelde veya gemin kabininde kalmak istememesi veya kişisel sorunları ya da mazeretlerinden dolayı geziden, otelden veya gemiden ayrılmak istemesi durumunda para iadesi söz konusu olamaz.

 

8.6 Müşteri kendi sağlık problemlerinin (tansiyon, kalp, astım, yüksek irtifa sorunları, hamilelik, panik atak ve diğerleri) yaratacağı sonuçlardan GOLDEN BAY’i sorumlu tutmayacağını kabul ve beyan eder. Geziye katılan müşteri, gezi esnasında oluşabilecek sağlık problemlerinden kendi sorumlu olup, gezinin geri kalanına devam edememesi durumunda Golden Bay herhangi bir ücret iade yapmaz. Hava durumlarından dolayı doğabilecek rahatsızlıklardan dolayı gemilerde bulunan doktor hizmetlerinden ücret mukabilinde yararlanmak mümkündür.

 

8.7 GOLDEN BAY’ in tur veya gezi esnasında meydana gelebilecek, GOLDEN BAY’ e atfedilemeyecek veya GOLDEN BAY’ in kontrolü dışında kişiye veya mala gelebilecek zarar ve ziyanda ve burkulma, kırılma gibi herhangi yaralanmalarda GOLDEN BAY’ in hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. GOLDEN BAY bu gibi durumlarda elinden gelen çabayı gösterecektir ancak tüm taleplerde muhatap (şayet müşteri tarafından özel seyahat sigortası yaptırıldıysa) ilgili sigorta şirketidir.

 

8.8 Müşteri, tur programından, şikayetçi olduğu halde yararlanmayı sürdürüyorsa, şikayet konusu ile ilgili tazminat ve geri ödeme ile ilgili hak talep etme hakkından feragat etmiş sayılır.

 

9. DİĞER HUSUSLAR:

9.1 Konaklama tesislerinde ya da hizmet sunan araç ve mekanlarda Müşteri’ den dolayı oluşmuş hasar, zarar, kayıplardan Müşteri sorumludur.

 

9.2 GOLDEN BAY, belirlediği süre içinde vize alınmasına yardımcı olacaktır. Ancak GOLDEN BAY, Müşteri ile büyükelçilikler, konsolosluklar arasında aracıdır. Yetkililerin vize vermemesinden dolayı oluşacak ve zararlardan Müşteri sorumludur. GOLDEN BAY vize alınması, ile ilgili hiçbir beyan veya tekeffülde bulunmamaktadır ve vize konularında hiçbir garanti vermemektedir. Vize alınması söz konusu ülkeye giriş garantisi vermediğinden Müşteri’nin tur dahilindeki ülkeye kabul edilmemesi durumunda GOLDEN BAY’ in herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu sebeple herhangi bir ücret iadesi veya tazminat ödenemez. Ayrıca, Müşteri ile ilgili olarak vergi borcu vb. nedenler yurtdışında çıkma yasağı konulmuş olması gibi herhangi bir nedenle arzusu hilafına dahi olsa tura başlayamaması hallerinde oluşacak zarar ve ziyanlardan Müşteri sorumludur ve bu gibi durumlarda herhangi bir ücret iadesi yapılamayacağını taraflar kabul ve taahhüt eder.

 

9.3 Müşteri geziye bir valiz ve bir el çantası getirebilir ancak valizi 20 kg ağırlığı (bazı uçuşlarda 15 kg. programda belirtilecektir) aşamaz. Müşteri her türlü fazla bagaj tutarından sorumludur. Müşteri’ nin fazla bagaj tutarını ilgili havayolu şirketine ödememesinden kaynaklanacak tüm zarar ve ziyandan Müşteri tek başına ve tamamen sorumludur. Valiz taşıtma hizmetinin fiyata dahil olmadığı durumlarda valiz taşıma sorumluluğu Müşteri’ye aittir.

 

9.4 Bagajın hasara uğraması, bagaj kaybı gibi durumlarda GOLDEN BAY sorunun çözümü için elinden geleni yapacaktır. Ancak burada sorumlu olan GOLDEN BAY değil, ilgili konaklama, ulaşım yada sigorta şirketidir ve her türlü talebin ilgili konaklama, ulaşım yada sigorta şirketine (şayet müşteri tarafından seyahat sigortası yaptırıldıysa) yöneltilmesi gerekmektedir.

 

9.5 Otobüste oturmada sıra atlama koşuluna uyulur. Turlarda otobüste sigara içme yasağı vardır.

 

9.6 Müşteri konaklama tesislerinin önceden ilan ettiği oteldeki odalarına veya gemi kabinlerine yerleşme ve otellerdeki odalarından veya gemideki kabinlerinden ayrılış saatlerine uymak zorundadır. Müşteri, gezi fiyatına dahil olan hizmetler dışında alınan yemekler, içkiler, bahşişler, kuru temizleme, telefon görüşmeleri, faks alıntıları, gönderileri,” business center” giderleri,internet bağlantı ücretleri, mini bar harcamaları, bazı otellerde uygulanan resort fee adı altında talep edilen ücret,ücretli aktiviteler gibi ekstra ödemelerden Müşteri sorumlu olup müşteri söz konusu ödemeleri zamanında ödemekle yükümlüdür.

 

9.7 Bagaj ve içeriği ile ilgili her türlü sorumluluk Müşteri’ ye aittir. Bagajların ya da el çantalarının içinde bırakılacak fotoğraf makinesi, cep telefonu, bilgisayar, kıymetli evrak, ziynet eşyası, para kaybından veya bu tarz eşyaların zarar görmesinden GOLDEN BAY sorumlu tutulamaz.

 

9.8 Müşteri kayıt yaptıracağı turun sağlık ve kondisyon durumlarına uygunluğunu değerlendirmekten kendisi sorumludur. Bu amaçla GOLDEN BAY’ den her türlü yazılı ve sözlü bilgilendirmeyi talep edebilir.Herhangi bir sağlık problemi olan Müşteri tura kayıt yaptırmadan önce doktorlarına danışarak onay almakla ve bu durumu GOLDEN BAY’ e kayıt öncesi bildirmekle yükümlüdür. Rahatsızlığın türüne göre GOLDEN BAY’ in müşteriyi tura kabul edip etmeme haklı saklıdır.

 

9.9 Grup liderleri turun akışı ile ilgili bilgileri grubuna aktarmakla yükümlüdür. Müşteri ise her aşamada tur ile ilgili tüm bilgiler eksiksiz ve doğru olarak aldığından emin olmalıdır. Genele hitaben yapılan açıklamaları duymamış olmaktan, eksik ya da dolaylı yoldan verilen bilgiyi yanlış anlamış olmaktan doğabilecek sonuçlardan GOLDEN BAY sorumlu değildir.

 

9.10 Grup içinde uyumsuz davranışlar göstererek huzursuzluk yaratan, kurallara ve tur liderine uymayıp bireysel davranışlar sergileyen, grupçuk oluşturarak tur programını değiştirmek isteyen her Müşteri, bu davranışlardan dolayı oluşabilecek tüm zararlardan ve ziyanlardan diğer müşterilere ve GOLDEN BAY’e karşı sorumludur.

 

9.11 Gidilen ülkelerdeki yerel örf ve adetlere uymak, yapılan uyarıları uygulamak ve kişisel güvenlik için önerilen şekilde davranmak Müşteri’ nin sorumluluğu altındadır. Bu konularda Müşteri’ nin neden olduğu maddi ve manevi zararlardan kendisi sorumludur.

 

9.12 GOLDEN BAY’ in işbu Sözleşme ve eklerinde yazılı hususlar haricinde Müşteri’ ye hiçbir vaadi bulunmamaktadır ve belirtilenler dışında Müşteri’ ye GOLDEN BAY adına vaatte bulunmaya yada tur ücretinde indirim yapmaya hiçbir kimse veya kuruluş yetkili değildir.

 

9.13 Müşteri’ nin şikayetçi olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak GOLDEN BAY yetkilisine bildirmesi iyi niyetli tüketicinin özen borcudur. Müşteri’ nin şikayetçi olduğu halde hizmeti sonuna kadar kullanması şikayetçi olduğu hususlar ile ilgili ikame hizmet veya ücret iadesi gibi tazminat haklarını ortadan kaldırır. Gezinin sona ermesinden sonra GOLDEN BAY tarafından dağıtılabilecek veya sunulabilecek herhangi bir anket veya geri bildirim formunda dile getirilen şikayetler bu madde kapsamında değerlendirilmez ve Müşteri’ ye herhangi bir talep hakkı vermez.

10. İHBARLAR

Taraflara yapılacak ihbarlar için aşağıdaki adres bilgileri geçerli olacak olup adres değişiklikleri noter vasıtası ile ve/veya iadeli taahhütlü yazı ile bildirilmediği taktirde bu adreslere Tebligat Kanununun 21.maddesi gereği tebligat yapılacağını taraflar geri dönülmez bir şekilde beyan, kabul ve taahhüt ederler.

 

11. ANLAŞMAZLIK

İşbu Hizmet Satış Sözleşme hükümleri Türk hukukuna tabi olacaktır. İşbu Satış Sözleşmesi veya eklerinden doğabilecek tüm ihtilaflarda GOLDENBAY’ in kayıtları Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi uyarınca kesin delil sayılacaktır.

İşbu Satış Sözleşmesi veya eklerinden doğabilecek tüm ihtilaflarda İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidirler.

Müşteri, ihtilafa karşı her yıl Ticaret Bakanlığı’nda Resmi Gazete’de yayımlanarak belirlenen parasal sınır uyarınca, İlçe Tüketici Hakem Heyeti, İl Tüketici Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemesi’ne başvurabilecektir.

 

12. BEYAN

Taraflar 8 Sayfa ve 12 maddeden oluşan işbu hizmet satış sözleşmesi hükümlerini madde madde okuduklarını, içeriğini anladıklarını ve hükümlerini aynen yerine getireceklerini geri dönülmez bir şekilde beyan, kabul ve taahhüt ederler.

İşbu hizmet satış sözleşmesinde yer alan Standart şartlar dahil tüm şartlar münferiden müzakere edilerek tüketici tarafından kabul edilmiştir.

 

Sözleşmeyi elektronik ortamda okudum ve tüm şartlarıyla onayladım.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOLDENBAY TURİZM YATIRIMLARI A.Ş

Adres: Halaskargazi Caddesi No:37

Kat:1/5 Harbiye – Şişli – İstanbul

Tel:0212-232 88 00 Fax:0212-232 13 09

E-mail:cruise@goldenbaytour.com

Kampanyalarımızdan ilk siz haberdar olun!

Telefon icon bilgi@goldenbaytour.com

Bize Ulaşın

0850 202 39 39
Detaylı Aydınlatma Metni | Tanım ve Açıklamalar | Başvuru Formu

Copyright © 2021 - Web sitemizde bulunan tüm turların program içeriklerinin telif hakları Golden Bay Tour’a ait olup izinsiz kopyalanıp kullanılamaz veya çoğaltılamaz.

Web Tasarım: Data1
KVKK Hakkında